home home

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлаудың 2015-2016 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға жергілікті бюджет есебінен конкурс өткізу туралы хабарландыру

Конкурс Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 4 мамырдағы №198 бұйрығын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 4 мамырдағы №198 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 23 тамыздағы №353 бұйрығына сәйкес өткізіледі.
Конкурсқа Қарағанды облысының мемлекеттік аттестаттаудан өткен және тиісті мамандығы бойынша лицензиясы бар техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қатыса алады.
Конкурс қатысушысымен әзірленген конкурстық тапсырыс мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады.
Конкурстық тапсырыс келесі құжаттарды қамтуы тиіс:

 • техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының тапсырысы (нысан 1);
 • техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының ақпараттық картасы (нысан 2);
 • Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлаудың 2015-2016 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға ұсыныстар (нысан 3).

         Аталған ұсыныстар қағаз және электрондық нұсқада ұсынылады.
Ұсынылған құжаттарда техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының директорының қолы болуы тиіс.
Конкурсқа қатысуға арналған тапсырыстар келесі мекенжай бойынша жолданады: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 19, 13-кабинет (Қарағанды облысының білім басқармасы). Байланыс телефондары: 412283.
Конкурстық тапсырыстарды қабылдауды аяқтау мерзімі: 2015 жылғы 25 маусым, сағат 18.00-ге дейін.

 

Нысан 1

 

Техникалық және кәсіптік білім беру мекемесінің сұраным нысаны
(ресми бланкіде толтырылады)

 

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
кадрларды дайындауға мемлекеттік білім беруге
тапсырысты тағайындау комиссиясының төрағасы
(аты-жөні)

 

Конкурсқа қатысушыларға талаптар және конкурсты өткізу тәртібі,

(оқу орнының атауы)

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлаудың 2015-2016 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына жергілікті бюджет есебінен келесі мамандықтар бойынша қатысады:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(мамандық атауы, коды)

Тапсырыста көрсетілген құжаттарға және талаптар мен тәртіптерге сәйкес.
Қосымша: конкурсқа қатысуға арналған құжаттар________бетте.

Директор
(Т.А.Ж. қолы) М.О.

Нысан 2

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлаудың 2015-2016 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға ұсыныс
(жергілікті бюджет есебінен)

 

 

(оқу орнының атауы)

 

Мамандық
коды

Мамандық атауы

Біліктілік
коды

Біліктілік
атауы

Барлық орын

9
сынып

11 сынып

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор
(қолы, Т.А.Ж.) М.О.

Толтырылған күні

Нысан 3

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының ақпараттық картасы
__________________________________________________________________
(оқу орнының атауы)
__________________________________________________________________
(мамандықтың атауы, коды)

р/с

Колледж туралы ақпарат

I

Колледж туралы жалпы мәлімет

1.1

Қысқа ақпараттық анықтама (ұйымның атауы, салынған жылы, ұйымдастыру-құқықтық нысан, заңды мекенжайы, оқыту түрі (күндізгі, сырттай), міндеті, стратегиялық мақсаты, стратегиялық бағыты

 

1.2

Мемлекеттік лицензия, лицензияға мамандық бойынша білім беру ісін жүргізу құқығына қосымша (расталған көшірме қоса тіркелсін)

 

1.3

БСН-мен белгіленген үлгідегі заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу туралы анықтама

 

1.4

Білім беру ұйымының жарғысы

 

1.5

Банктен алынатын анықтама

 

1.6

Салық органдарынан берешегінің болмауы туралы анықтама

 

1.7

Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттар

 

1.8

Колледжді имиджтік бағалау (мемлекеттік аттестаттаудың қорытындысы, халықаралық жобалардың саны)

 

    II

Дайындықты мамандық бойынша жүзеге асыратын инженерлік-оқытушылық құрамның біліктілік деңгейі және кадрлық қамтамасыз ету:

 

2.1

 • Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы саны;
 • Оның ішінде, штаттық оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері;
 • Негізгі білімі бар өндірістік оқыту шеберлері мен оқытушылар;
 • І және жоғары санатты өндірістік оқыту шеберлері мен оқытушылар;
 • Мемлекеттік тілде сабақ беретіндер.

 

2.2

Магистрдың ғылыми, академиялық деңгейі мен атағы бар өндірістік оқыту шеберлері мен оқытушылар

 

2.3

Біліктілікті арттыру курстарынан өткен өндірістік оқыту шеберлері мен оқытушылардың жалпы саны (соңғы 3 жылда):

 • Оның ішінде облыстық біліктілікті арттыру курсы;
 •  республикалық біліктілікті арттыру курсы;
 • халықаралық біліктілікті арттыру курсы;

 

III

Оқу-әдістемелік іс

 

3.1

Мамандық бойынша МЖМБС болуы (жұмыс және үлгілік оқу жоспарлары, үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары)

 

3.2

Оқу үрдісіне инновациялық білім беру технологияларын енгізу

 

IV

Инженерлік-оқытушылық құрамның шығармашылық ісі (ИОҚ)

 

4.1

ИОҚ конкурстарға, көрмелерге, концерттік бағдарламаларға қатысуы

 

4.2

Халықаралық

 

4.3

Республикалық

 

4.4

Облыстық

 

4.5

Аудандық

 

V

Кадрларды даярлау

 

5.1

Мамандарды даярлаудың сапалы және сандық көрсеткіштері:

 • мемлекеттік аттестаттау қорытындылары
 • студенттерді шығаруға дейін жеткізу пайызы
 • кәсіби дайындық пен біліктілікті иемдену деңгейінің нәтижелері

 

5.2

Қала сыртындағы білім алушылардың тұруын қамтамасыз етуге арналған жағдайдың жасалуы

 

5.3

Түлектердің жалпы санынан жұмыспен қамтылған және жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі

 

5.4

Өндірістік практика:
-практика негізінің болуы (қысқаша ақпарат)
-Білім алушылардың оқу, өндірістік практикадан өтуіне келісім-шарттардың саны

 

5.5

Білім алушыларды мемлекеттік білім беру тапсырыс бойынша келешекте жұмысқа орналастырумен жұмыс берушілердің (кәсіпорын, мекеме, шағын және орта бизнес субъектілері), әкімдіктердің тапсырыстары

 

VI

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету:

 

6.1.

Мамандық бойынша оқу үрдісі үшін қолданылатын оқу базасының жалпы ауданы, ш.м.

 • мамандандырылған кабинеттердің, жабдықталған оқу зертханаларының болуы;
 • қоғамдық тамақтану орындарының болуы;
 • медициналық көрсетілетін қызмет орындарының болуы;
 • спорт ғимараттары мен залдары;

 

6.2

Заманауи жабдықпен жарақтандыру сапасы мен саны

 • компьютерлер саны
 • 1 компьютерге оқушы саны

 

6.3.

Оқу, оқу-әдістемелік әдебиетпен және өзге ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету:

 • Мамандық бойынша оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттің саны
 • Оның ішінде, бір оқушыға
 • Электрондық оқулықтар саны

 

Директор
(қолы, Т.А.Ж.)
М.О.

Жоғарыда мазмұндалған ақпараттың нақтылығын растаймын.

Жаңа сайттың дизайнын қалай бағалайсыз?
Өте жақсы
Жақсы
Онша емес
Ескі дизайн жақсы болған
Нашар

Дауыстар мұрағаты


Мекен-жай

Қарағанды қ., Әлиханов к.19, 100008

Телефон

8 (7212) 41 13 19

Әлеуметтік желілер

© 2015 «Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ
Сайтты әзірлеу және қолдау: «Creatida» Интернет компаниясы